Thursday, December 4, 2008

"Хүрэлтогоотын семинар-2008" эрдэм шинжилгээний бага хурал


Шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлийг сурталчилж, олны хүртээл болгож, үйлдвэрлэлд нэвтрүлэх, шинжлэх ухаан ба үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх зорилгоор БСШУЯ, ШУА, ШУТС, МЗЭХолбооноос хамтран жил бүр уламжлал болгон явуулдаг "Хүрэлтогоотын семинар" эрдэм шинжилгээний бага хурал 2008 оны 10,11 саруудад Хүрэлтогоот дахь Одон орон судлалын Оргил төвд 5 дхаь жидлээ амжилттай зохиогдож өндөрлөлөө.

Энэ жилийн хурал шинжлэх ухааны 6 салбар тус бүрээр зохиогдон бөгөөд эрдэм шинжилгээ, дээд боловсролыг хамарсан нийт 42 байгууллагын 350 илүү судлаачид судлаачид эрдэм мэдлэг, оюун ухаанаа сорин оролцож, 110 гаруй илтгэл хэлэлцэгдэн салбар бүрийн шилдэг 2 илтгэлийг буюу нийт 12 илтгэлийг шилдэг бүтээлээр шалгаруулж, БСШУЯамны Сайдын нэрэмжит грантад нэр дэвшүүлэхээр тогтон, МЗЭХ-оос батламж гардууллаа. Үүнд:

Анагаах ухааны салбараас:

 • Б.Цацралт-Од (ЭМШУИС, Био-Анагаахын сургуулийн багш)
“High prevalence of hepatitis B, C and delta virus infections among blood donors in Mongolia”
 • П. Эрхэмбулган (ЭМШУИС, Био-Анагаахын сургуулийн багш)

“ErbB4 - ургийн уушгины үйл ажиллагаа ба бүтцийн хөгжлийг зохицуулах рецептор”

Байгалын ухааны салбараас:

 • М. Довчиванчиг (ШУА-ийн Физик Технологийн хүрээлэнгийн ЭША)

“A study of nanostructured membrane electrode assembly for pem fuel cell”

 • Ж. Жаргалмаа (ШУА-ийн Хими, Хими-Технологийн хүрээлэнгийн ЭША)

“Isolation and characterization of phosphopeptides in pancreatic digests of bovine casein”

Газар зүй, геологийн салбараас:

 • С.Идэржавхлан (ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн ЭША)

"Хөрсний мэдээллийн систем ба хөрсний дижитал зураглал"

 • С.Амар-Амгалан (ШУТИС-ийн Геологи, газрын тосны сургуулийн багш )

"Боржингийн үнэмлэхүй геохронологийн хэмжилт: геологи, геохимийн судалгаан дахь хэрэглээ"

Нийгмийн ухааны салбараас:

 • Д.Цэвээндорж (УбИС)

Монголын утга зохиол дахь чулууны дүрт сэтгэмжийн шүтэлцэл холбоо”

 • Э.Жигмэддорж (ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн ЭША)

XVII зууны Халх-манжийн захидал харилцааны бичигт гарах зарим үг хэллэгийн тухай”

Техник, технологийн салбараас:

 • Б.Ганбат (ШУТИС, МС-ийн Техникийн механикийн салбарын багш)

“Исследование динамических характеристик рабочых органов винтовых пружинных мельниц”

 • Н.Ганзориг (ШУТИС, СБЗГ-ын дарга)

“Шинэсний үртэсээс шахмал түлш үйлдвэрлэх технологи ажилбарын хүчин зүйлүүдийн хамаарал”

Хөдөө аж ахуй, биотехнологийн салбараас:

 • Б.Түвшинтөгс (ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн ЭША)

“JLP болон JSAP1 угсрагч уургуудын эсийн хуваагдал болон митогенээр идэвхжсэн протеин киназе (МИПК) –ын зам дахь үүргийг хулганы хөврөлийн фибробластад судалсан нь

 • Р.Энхтуяа (ШУА-ийн Биологийн хүрээлэнгийн ЭША)

Элэгний хавдрын оншлуурын AFP ELISA цомог гарган авах боломж

“Хүрэлтогоотын семинар-2008” эрдам шинжилгээний бага хуралд энэ жил урьд жилүүдийнхээс оролцогч байгууллага, судлаачдын тоо, тэдгээрийн бүтээлийн чанар өндөр түвшинд хүрсэн нь танилцуулсан илтгэлүүдээс харагдаж байлаа. Уг семинаруудын явцад “Хүрэлтогоотын семинар-2008” бүтээлүүдийн эмхтгэлийг 6 салбар тус бүрээр гарган хэвлүүлж олны хүртээл болгосон бөгөөд эдгээрт нийтдээ 200 гаруй залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл хэвлэгдэн гарсан.

Энэ жилийн “Хүрэлтогоотын семинар” эрдам шинжилгээний бага хурлуудыг зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлэн хатран ажилласан БСШУЯ, ШУА, ШУТС болон бусад байгууллагуудад МЗЭХолбооны нийт гишүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн гүн талархалыг дэвшүүлье.

No comments: